Miben tudunk segítséget nyújtani?

Az Összetartó Csapat Öt Viselkedésmódja™

Tekintsd meg szolgáltatásunk részletes leírását!

A sikeres együttműködés öt akadálya

Az Összetartó Csapat Öt Viselkedésmódja™ (The Five Behaviors of a Cohesive Team™) egyértelmű célt tűzött ki maga elé: segítsen az embereknek felfedezni, hogyan lehet egy igazán összetartó és hatékony csapatot építeni.

Egy egyedülálló tanulási élmény, amely felkészíti az egyéneket a csapatban való sikerre.

Patrick Lencioni „Kell egy csapat” című nemzetközi sikerű könyve alapján, ez az egyéni felmérésekkel támogatott program az Öt Viselkedésmód gyakorlatba való átültetéséről szól.

A program két külön változatban is elérhető: az egyik változat a DiSC viselkedési stílusokat használja az Everything DiSC modell alapján, míg a másik az MBTI-t (Myers-Briggs Type Indicator), azaz a C.G.Jung által meghatározott személyiségtípusokat.

A program segít a résztvevőknek jobban megérteni, hogy az egyedi személyiségek hogyan járulnak hozzá a csapat fejlődéséhez. Mindkettő egyformán értékes a csapatok nagyobb hatékonyságának és eredményességének elérésében.

Egy produktív, jól működő csapatban a csapattagok:

• Között erős bizalom áll fenn
• Képesek hatékonyan konfrontálódni az eltérő ötletek és vélemények miatt
• Elkötelezik magukat a döntések mellett
• Felelősségre vonják egymást
• A közös eredmények elérésére összpontosítanak
• Élvezetesebb számukra csapatban lenni!

A programról

Induljon el a valódi csapatmunka felé vezető úton „Az Összetartó Csapat Öt Viselkedésmódja™” programmal.

Az Öt Viselkedésmód-program munkahelyi személyiségfelmérések révén segít a résztvevőknek megérteni a csapatukban lévő különböző egyéniségeket, és azt, hogyan tudnak hatékonyan együtt dolgozni.

Az Összetartó Csapat Öt Viselkedésmódja™-program célja egyszerű: olyan tanulási élményt nyújtani, amely segít a szakemberek és szervezetek számára felfedezni, hogy mi szükséges egy igazán összetartó és hatékony csapat kialakításához. Az Öt Viselkedésmód Profil, amely egyéni és csapatszinten is nyújt visszajelzést, a Patrick Lencioni által írt, és nemzetközi bestsellerré vált vezetői történet, „Kell egy csapat”, avagy „A csapatok öt működési zavara”-című könyvben leírt modellre épül.

Olvasson tovább az Öt Viselkedésmód™-modellről.

Kiknek készült az Öt Viselkedésmód™-program?

Az Összetartó Csapat Öt Viselkedésmódja™ (The Five Behaviors of a Cohesive Team™) felmérést és kísérő programot egy más együtt dolgozó csapat számára tervezték. Mielőtt ezt a programot választja, gondolja végig a kérdést: Valóban CSAPAT-e ez a csapat? A csapat viszonylag kis létszámú (3-tól 12 főig terjedő) csoport, amely rendszeresen találkozik, és közösen felelős az eredményekért. A csapattagok osztoznak a közös célokon, valamint az azok eléréséért járó jutalmakon és felelősségeken. Nem minden csoport csapat. Például egy csapatnak tűnő csoport lehet, hogy egyszerűen csak olyan emberek összessége, akik ugyanannak a vezetőnek jelentenek, de viszonylag kevéssé függenek egymástól és alig tartoznak kölcsönös felelősséggel egymásért. Ha egy csoport nem felel meg a valódi csapat kritériumainak, akkor ez a program valószínűleg nem hozza meg a várt eredményt.

MIT TARTALMAZ A PROGRAM?

• Felmérés: Három csoportba osztott kérdések: egyrészt az egyén személyiségtípusára vonatkozóan (választhatóan az Everything DiSC® vagy az MBTI alapján), ezenkívül a csapatra vonatkozó állapotfelmérés és csapatkultúrára vonatkozó kérdések.
• Egyéni profilok, csapat-fejlődési riportok és egyének közötti összehasonlító riportok.
• Résztvevőknek szóló anyagok, magukkal vihető kártyák és gyakorlatok.

MIT TANULHATNAK A RÉSZTVEVŐK?

A program során a résztvevők megtanulják, hogy csapatként hogyan erősíthetik a modell kulcsfontosságú összetevőinek alkalmazását, úgy, mint: Bizalom, Konfliktuskezelés, Elköteleződés, Számonkérés és Eredmények Elérése. Emellett a program az Everything DiSC® vagy az All Types™ (MBTI) személyiségmodelleket használja, amelyek segítenek az egyéneknek jobban megérteni önmagukat és másokat. Ezen eredmények felhasználásával a résztvevők képesek lesznek jobb, erősebb csapatot létrehozni.

HITELES FELMÉRÉSEK

Lényeges, hogy a nap végén a résztvevők egyetértsenek az eredményeikkel. És míg a legtöbb kérdőívnél csak a belső megbízhatóságot tesztelik, az Öt Viselkedésmód™ program néhány lépéssel tovább megy. Gondoljunk a teszt-újratesztre (amely a pszichológiai eszközök megbízhatóságát méri), a más elismert tesztekkel való korrelációkra, a külső megfigyelők értékeléseivel való korrelációkra és a tényleges munkamagatartással való korrelációkra.

A program moduljai

1. modul: Bevezetés – Bemutatja „Az Összetartó Csapat Öt Viselkedésmódja™”-modellt.
2. modul: A bizalom kiépítése – A sebezhetőségen alapuló bizalom fogalmának megtanulása.
3. modul: A konfliktusok kezelése – Segít a résztvevőknek megérteni az egészséges konfliktus előnyeit és alkalmazását.
4. modul: Elköteleződés elérése – Megmutatja, hogy a tiszta kommunikáció és az aktív részvétel hogyan járul hozzá az elkötelezettség eléréséhez.
5. modul: A számonkérés elfogadása – Hangsúlyozza az egymás közötti elszámoltathatóság fontosságát.
6. modul: Az eredményekre összpontosítás - Hangsúlyozza, hogy a kollektív eredmények fontosabbak, mint az egyéni célok.
7. modul: Összegzés és akcióterv - Lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy összegezzék a tanultakat, és cselekvési tervet készítsenek a csapat eredményességének javítására.

Az Öt Viselkedésmód™-modell

Az Összetartó Csapat Öt Viselkedésmódja™ (The Five Behaviors of a Cohesive Team™) egy egyedülálló tanulási élmény, amely segít az embereknek felfedezni, hogy mi kell ahhoz, hogy a csapatmunka kiemelkedő versenyelőnyét elérjék.

Az Összetartó Csapat Öt Viselkedésmódja™ (The Five Behaviors of a Cohesive Team™ powered by Everything DiSC®) segít a csapatoknak alkalmazni a Bizalom, a Konfliktuskezelés, az Elköteleződés, a Számonkérés és az Eredmények elérésének öt viselkedési modelljét a csapat hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében.

A program az Everything DiSC® vagy az MBTI-személyiségmodellt használja, amely segít a hatékony csapatkommunikáció és kapcsolatok kiépítésében, hogy a résztvevők megértsék egyéni stílusukat-típusukat, és felfedezzék, hogy az egyes stílusok hogyan jelentenek értéket a csapat számára.

BIZALOM

A produktív egyének olyan csapatokban teljesednek ki, amelyek a bizalmon alapulnak – ez Az Öt Viselkedésmód™ modell alapja. Ebben a programban a csapatok felfedezik, hogyan tekinthetnek a sebezhetőségre úgy, mint a csapattársai közötti kapcsolatok megerősítésének lehetőségére.

ELKÖTELEZŐDÉS

Az Öt Viselkedésmód™-modell az elköteleződést úgy tekinti, mint a világos és egyértelmű döntéseknek és a csapattagok teljes körű támogatásának meglétét. Az elkötelezettséget elérő csapatok közös nyelvet használnak az egészséges vitákhoz és a döntések meghozásához, még akkor is, ha kezdetben nem mindenki ért egyet.

PRODUKTÍV KONFLIKTUSOK

Ha a csapatok a sebezhetőségen alapuló bizalom pillérein nyugszanak, akkor a csapattagok eléggé biztonságban érzik magukat ahhoz, hogy elképzelésekre és ötletekre összpontosító, produktív konfliktusokat kezdeményezzenek és kezeljenek. Ezek a konfliktusok a különböző nézőpontok megvitatásának és a lehető legjobb megoldás megtalálásának eszközévé válnak.

FELELŐSSÉG-VÁLLALÁS

A jól teljesítő csapatok magas követelményeket állítanak maguk elé. A csapattagok felelősségre vonása a feladataikért segít megteremteni a tiszteletet a társak között, és arra irányítja a csapatot, hogy megfeleljen az elvárásoknak.

EREDMÉNYEK

Minden csapat célja az, hogy eredményeket érjen el. A bizalom megalapozásával, a produktív konfliktusokkal, az elkötelezettség elérésével és a csapattagok kölcsönös felelősségre vonásával a csapatok sosem veszítik szem elől a közös céljaikat, és elérhetik a csúcsteljesítményt.

Egyéni Fejlődés

A csapatokon túlmutató készségek kiépítése és megerősítése

Az Öt Viselkedésmód™ személyiségfejlesztő program megtanítja az egyéneknek, Patrick Lencioni modelljének az egész szervezetre kiterjedő integrálásával, hogy hogyan váljanak jobb csapatjátékosokká. A cél a csapatmunka és az együttműködés teljes újraértelmezése.

A program ezen része nem a csapatoknak, hanem az egyéneknek szól, a benne foglalt személyiségfejlesztést kifejezetten az egyének számára tervezték; a résztvevőknek nem szükséges ugyanannak a csapat tagjainak lenniük. A résztvevők ehelyett átvihetik a program tanulságait egyik csapatból a másikba, lehetővé téve a csapatmunka kultúrájának erősítését. A résztvevők a szervezet minden szintjén profitálhatnak ebből a programból, és átvehetik annak erőteljes elveit, alakíthatják a viselkedésmintákat, és létrehozhatnak egy olyan közös nyelvet, amely képessé teszi az embereket arra, hogy újraírják, mit jelent együtt dolgozni. A program segít a résztvevőknek jobban megérteni, hogy az egyedi személyiségek hogyan járulnak hozzá a csapat fejlődéséhez. Mindkettő egyformán értékes a csapatok nagyobb hatékonyságának és eredményességének elérésében.

Az Egyéni Személyiségfejlesztés Szükségessége
A mai szervezetekben már nem csak merev keretekkel rendelkező, hosszú ideig változatlan csapatokon belül dolgoznak az emberek. A technológia fejlődése időről-időre felforgatja a piacot, a globalizáció új munkamódszereket kényszerít ki, és a jövő csapatainak még soha nem látott komplexitással kell szembenézniük. A szervezeteknek lényegében fel kell készíteniük az alkalmazottaikat arra, hogy gyorsan képesek legyenek összetartó és együttműködő csapatokat létrehozni az eredmények elérése érdekében. Az egyéni program esetén az alapötlet egy olyan modell létrehozása volt, amely hasznosítja a Patrick Lencioni által kidolgozott Öt Működési Zavar erejét, és az egyén igényeihez igazítja azt, aki aztán a legfontosabb tanulságokat magával viheti és átadhatja másoknak is a szervezetben.

Hogyan működik az Öt Viselkedésmód™ Személyiségfejlesztő módszer?

Segít az egyéneknek jobban megérteni, feldolgozni és alkalmazni „Az Összetartó Csapat Öt Viselkedésmódja™”-modell alapelveit, és elősegíti a kommunikációt a szervezet egészén belül.

Úgy tervezték, hogy a résztvevők széles körénél alkalmazható legyen, függetlenül attól, hogy mennyire jól ismerik egymást.

Szeretne többet megtudni arról, hogyan lehet az Öt Viselkedésmód™ személyiségfejlesztést a gyakorlatban megvalósítani? További információkért lépjen kapcsolatba velem.
(Visited 2 050 times, 1 visits today)