Miben tudunk segítséget nyújtani?

Szervezetfejlesztés

Tekintsd meg szolgáltatásunk részletes leírását!

Mi az a Szervezetfejlesztés?

A szervezetfejlesztés a munkavállalók értékeinek, meggyőződéseinek, hozzáállásának vagy viselkedésének tervezett, szisztematikus megváltoztatása, amely a vállalat vagy szervezet általános növekedését szolgálja.

Egy szervezetben, akárcsak az emberi testben, csodálatos az az összefüggés-láncolat, ahogyan a különféle tényezők kölcsönösen egymásra hatnak, és jobb esetben végül egy jól működő vállalatot eredményeznek, ahová az emberek örömmel mennek be nap, mint nap dolgozni, rosszabb esetben pedig egy átlagosan vagy átlagon alul működő szervezetet, ahol a dolgozók nagy részének napjait a fásultság, netalán túlélés jellemzi.

Meglepő számunkra, hogy még manapság is számos (nagy)vállalat vezetői feledkeznek el arról, hogy ők nem csupán a vállalat napi működéséért felelősek, hanem a szervezet katalizátorai is, akik egyaránt képesek azt a dolgozók számára örömteli, stabil munkahellyé vagy egy átmeneti túlélő-táborrá tenni. A számok, a tények, a gépek és a folyamatok kiszámítható látszatbiztonságában sok vezető keres menedéket, és abba az illúzióba ringatja magát, hogy ezek kezelése elegendő a vezetői eredményességhez. Sokan távolságot tartanak az emberektől vagy felszínes kapcsolatokat tartanak fent, mert nem tudják, hogy hogyan bánjanak a dolgozóikkal. És ezért valahol nem is lehet hibáztatni őket, hiszen a mi iskolarendszerünk a kognitív képességek megerősítésére koncentrál, és nem az érzelmi készségekére.

Amiért azonban már hibáztatni lehet a vezetőket az az, ha felismerik ezt a problémát, de nem tesznek semmit azért, hogy változtassanak rajta. A mi célunk nem az ő meggyőzésük. A mi célunk az, hogy azokat támogassuk, akik valóban szeretnének változni és változtatni, és egy olyan munkahelyi közösséget építeni, ahová örömmel járnak az emberek, mert tudják, hogy hosszú távon csak ez lehet eredményes.

A szervezetfejlesztés előnyei:

Folyamatos fejlődés

A hatékony szervezetfejlesztés arra ösztönzi a vállalatokat és szervezeteket, hogy olyan új megközelítéseket, modelleket, folyamatokat fogadjanak el, amelyek hatékonyabbá teszik őket, és ezáltal segítik őket abban, hogy naprakészek maradjanak az iparág legújabb trendjeivel. Ez a folyamatos fejlődés kultúrájának megteremtéséhez és a minőségorientáltsághoz vezet az egész szervezetben.

A termékek és szolgáltatások fejlesztése

A szervezetfejlesztés javítja a vállalat általános teljesítményének színvonalát (termék, szolgáltatások, irányítás, munkatársakkal való kapcsolatok, stb.). A munkavállaló elégedettsége egyenesen arányos a munka minőségével, a munkahelyi lét értelmének érzésével és a közvetlen kollégákkal való jobb kapcsolatok által azok későbbi elégedettségével. 

Jobb kommunikáció

A szervezeten belüli fokozott visszajelzéshez és interakciókhoz vezető szervezetfejlesztés összehangolja a munkavállalókat a vállalat jövőképével. Az alkalmazottak jobban magukénak érzik a vállalat küldetését, és ennek következtében motiváltabbak lehetnek.

Nagyobb nyereség

A szervezetfejlesztés a siker útjában álló akadályok elhárításával, a hosszú távú irányvonalak meghatározásával, a stratégiailag fontos kompetenciák fejlesztésével és a folyamatok kiépítésével továbbgyűrűző hatást gyakorol a szervezetre. A sikeres szervezetfejlesztési kezdeményezések eredményeként kialakult örömteli és produktív munkakultúra jobb üzleti eredményekben csúcsosodik ki (jobb márkaimázs, nagyobb bevétel és nyereség, jobb növekedési lehetőségek, fokozott fenntarthatóság).

A munkavállalók fejlesztése

A szervezetfejlesztés magában foglalja annak megértését, hogy az alkalmazottak tehetik naggyá vagy tönkre a vállalatot. Ha nem törődnek a dolgozóval, a munkájával való általános elégedettsége egyre csökkenhet, ami arra kényszeríti, hogy jobb lehetőségek után nézzen (amelyek bőségesen rendelkezésre állnak). Az alkalmazottak moráljának különböző eszközökkel történő fokozása, például csapatépítéssel, kreativitást fejlesztő tréningekkel, a munkavállalók elkötelezettségét célzó kezdeményezésekkel, haladó szellemű HR-politikával, a munka és a magánélet egyensúlyát elősegítő támogatással jól irányítható, ha ezeket a stratégiailag összehangolt szervezetfejlesztési terv részeként hajtják végre.

Megoldások:

• Hatékonyabb munkakapcsolatok kialakítása
• Visszajelzés-alapú kultúra építése
• Tehetséges egyénekből álló csoportok kiemelkedően teljesítő csapatokká alakítása
• Vezetők személyre szabott fejlesztése
• Interperszonális problémák, konfliktusok feltárása és kezelése
• Személyre szabott fejlesztési és képzési programok a munkavállalók számára
(Visited 42 times, 1 visits today)